Prof. Dr. Osman ERK’in Vaka Sunumları ile Acil Metabolik Hastalıklar kitabı yayında…

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Bahçeşehirli komşumuz Prof. Dr. Osman Erk’in “Vaka Sunumları ile Acil Metabolik Hastalıklar” kitabı Nobel Tıp Kitapevleri yayıncılığı ile okuyucularıyla buluşuyor.

  • Asit-Baz, Elektrolit Denge Bozuklukları
  • Hematolojik Parametreler
  • Şoklar
  • Bazı Onkolojik Aciller
  • Akut Faz Reaktanları

708 sayfa olan bu kitap tıp öğrenciler, her branştan asistan ve uzman için başvuru kitabı niteliğindedir. 2002 yılında Acil Metabolik Hastalıklar, Asit-Baz, Elektrolit Denge Bozuklukları adıyla çıkan ve Türkiye’de en çok satan tıp kitaplarından biri olan bu kitap öğrenci ve asistanlardan gelen yoğun istek üzerine kapsamı genişletilerek ve vaka sunumlarıyla birleştirilerek sunulmaktadır ve Acil Tıp Rehberi niteliğindedir.
Bu kitapta acil servislerde sık olarak karşılaşılan acil metabolik hastalıklar (diabetik aciller, akut sürrenal krizi ve diğerleri); asit-baz, elektrolit denge bozuklukları (asidoz, alkaloz, hiponatremi, hipernatremi ve diğerleri); bazı onkolojik hastalıklar (tümör lizis sendromu, hiperkalsemi ve diğerleri) ve şoklar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu hastalıkların ayrıcı tanısında son derece yol gösterici olan hematolojik parametreler ve akut faz reaktanları (CRP, prokalsitonin ve diğerleri) güncel kılavuzlar eşliğinde detay bilgilerle aktarılmaktadır.
Acil servislerde sık olarak karşılaşılan bu hastalıklara ait 89 vaka sunumu; biyokimya tetkikleri, hemogram, arter-kan gazı ve radyolojik tetkikler; tedavi ve klinik değerlendirme ile birleştirilerek okura sunulmaktadır. Ecem Basın Yayın tarafından basılan kitap Nobel Tıp Kitapevleri tarafından dağıtılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.