Basın 

Yüksek Tansiyona Karşı C Vitamini Tüketin!

İşte tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler. Yüksek tansiyondan korunmanın yolu sofradan geçiyor. Prof. Dr. Osman Erk, C vitamini içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Kanın, kan damarlarına yaptığı basınca tansiyon deniyor. Büyük tansiyonun 14, küçüğün ise 9’un üzerine olmasıyla ortaya çıkan hipertansiyon, 7’den 70’e herkesi tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, tansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor… Kronik bir hastalık olan tansiyonun tedavisi ömür boyu sürüyor. İlaç tedavisinin yanında hastaların zayıflaması gerekiyor. Her gün yapılan 30 dakikalık yürüyüş de tansiyonun düşmesini sağlıyor. Soda Masum Değil Hastaların…

Read More
Basın 

Portakal Tansiyona Hoşçakal

Yüksek tansiyona karşı C vitamini tüketin! İşte tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler. Yüksek tansiyondan korunmanın yolu sofradan geçiyor. Prof. Dr. Osman Erk, C vitamini içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Kanın, kan damarlarına yaptığı basınca tansiyon deniyor. Büyük tansiyonun 14, küçüğün ise 9’un üzerine olmasıyla ortaya çıkan hipertansiyon, 7’den 70’e herkesi tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, tansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor… Kronik bir hastalık olan tansiyonun tedavisi ömür boyu sürüyor. İlaç tedavisinin yanında hastaların zayıflaması gerekiyor. Her gün yapılan 30 dakikalık yürüyüş de tansiyonun…

Read More
Basın 

Hipertansiyon Doğru Adımlarla Engellenebilir

Kan ba­sın­cı, ka­nın için­de do­laş­mak­ta ol­du­ğu atar­da­mar­lar üze­ri­ne yap­tı­ğı ba­sınç gü­cü­nü ifa­de eder. İlk tan­si­yon de­ğe­ri sis­to­lik kan ba­sın­cı­dır (bü­yük tan­si­yon) ve kal­bin ka­sı­la­rak ka­nı aort da­ma­rı­na it­ti­ği za­man olu­şur. İkin­ci tan­si­yon de­ğe­ri ise di­as­to­lik ba­sınç (kü­çük tan­si­yon) ola­rak isim­len­di­ri­lir ve kal­bin gev­şe­di­ği za­man aort­ta da ha­la var olan ba­sın­cı ifa­de eder. Tan­si­yon de­ğe­ri 120/80 mmHg’­den faz­la ol­ma­ma­lı­dır. Kan ba­sın­cı­nın uzun sü­re yük­sek kal­ma­sı vü­cu­dun tüm da­mar sis­te­mi­ni, ko­ro­ner kan da­mar­la­rı­nı, yük­sek ba­sınç al­tın­da ça­lış­mak zo­run­da ka­lan kalp ka­sı­nı, kalp ile­ti sis­te­mi­ni et­ki­ler. Kalp ka­sı ka­lın­la­şır, da­ha son­ra kalp oda­cık­la­rı…

Read More