Hayat Kurtaran Testler

Günümüzde ölümcül hastalıklar bile tedavi edilebiliyor. Ancak bunun için erken tanı şart. Erken tanı ise ancak yaşamsal önem taşıyan testlerle mümkün olabiliyor…

Kalp Damar Hastalıkları ve Felç

20171007-SOZCUAçlık kan şekeri, hemoglobin A1c, total kolesterol, LDL (kötü kolesterol), HDL (iyi kolesterol), homosistein, CRP testleri bu sorunların saptanması için öncelikli olan testlerdir. Hayvansal proteinlerin vücutta yakılmasıyla ortaya çıkan homosistein düzeyinin yüksek olması kalp krizi ve felç için bir risk faktörüdür. Ayrıca kanda B6, B12 ve folik asit düzeylerini dolaylı olarak gösterir ve kişinin beslenme düzeyi hakkında bilgi verir. Özellikle obez kişilerde yüksek duyarlıklı CRP’nin 1 mg/l’den fazla olması risk faktörüdür.

Şeker Hastalığı

Açlık kan şekeri, açlık insülini, 1. ve 2. saatlerde insülin düzeyi, hemoglobin A1C testi en önemli testlerdir. Ayrıca kolesterol, trigliserit, ürik asit değerlerinin bilinmesi gerekir.

Böbrek

Kanda BUN ve kreatinin değerleri, GFR (böbrek süzme oranı), idrarda protein, şeker, iltihabi hücre ve kan hücreleri tayini önemlidir.

Tiroit

Kanda TSH; serbest T4, T3 değerleri, antiTG, antiTPO değerleri ve gerekirse tiroit ultrasonu ve tiroit sintigrafisi en önemli testlerdir.

Karaciğer

Kanda alkali fosfataz, gamaGT, SGPT, SGOT, bilirubinler, INR, albümin değerleri karaciğerin sağlığını yansıtır.

Pankreas

Amilaz, lipaz ve dışkıda sindirim tetkikleri.

Kemik

Kalsiyum, fosfor, magnezyum, alkali fosfataz, kemik dansitometre.

Kan

Ferritin (depo demiri), B12, folik asit, hemoglobin hemotokrit.

Erkek Sağlığı

Total testosteron, serbest testosteron, SHBG, LH, FSH, total ve serbest PSA, serbest PSA/total PSA oranı.

Kadın Sağlığı

Östrojen, prolaktin, FSH, LH, PAP smear, mamografi

Mide, Bağırsak, Pankreas Kanserleri

CEA, CA19/9

Yumurtalık Kanseri

CA125

Karaciğer, Testis, Yumurtalık Kanserleri

AFP

Anne Sütüne Destek

Lansinoh, 2017 Global Emzirme Araştırması kapsamında elde ettiği sonuçları, 1-7 Ekim emzirme haftası kapsamında açıkladı.

Çalışma, annelerin bebeklerini daha uzun süre anne sütüyle besleyebilmeleri için en büyük ihtiyaçlarının çevreden, aileden destek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada annelere emzirme konusundaki en büyük endişelerinin neler olduğunu sorduğunda ise tüm dünyada “Bebeğin meme ucunu doğru kavrayamaması” cevabı öne çıkarken, Türkiye’de en çok “Sağlık profesyonellerinin önerdiği sürelerde emzirememek” yanıtı geldi.